Agenturní zaměstnávání pracovníků

Pro zaměstnavatele

Kdy využít:

  • Potřebujete se zaměřit pouze na výkon svých zaměstnanců a veškerou agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechat na důvěryhodném partnerovi. 
  • Nehodláte řešit fluktuaci, nebo výběr pracovníků. 
  • Chcete ulehčit vaší mzdové účtárně. 
  • Vaše společnost potřebuje dočasnou výpomoc. 
  • Máte pevně stanovené počty zaměstnanců v určitých odděleních, ale tento počet potřebujete objektivně zvýšit? 
  • Ve vaší výrobě je třeba zvýšit produktivitu práce. 

  

Společnost Diallogue Vám zajistí řešení těchto Vašich potřeb pomocí služby „Agenturní zaměstnávání pracovníků“. K tomuto úkolu vám zajistíme dostatečný počet pracovníků v předem smluveném termínu. Tito pracovníci budou vybráni na základě vašeho požadavku na jejich odbornost, možný termín nástupu do zaměstnání a dalších specifik vaší výroby. 

Domluvené pracovníky vám samozřejmě vyhledáme zdarma a budou zaměstnanci naší agentury po celou dobu naší spolupráce. Samozřejmě je možné zaměstnat vámi doporučené pracovníky. 


Pracovněprávní vztah v rámci agenturního zaměstnávání 

Největší výhodou tohoto řešení pro klienta  je fakt, že přebíráme veškerou odpovědnost za povinné formality zaměstnanců, jako jsou přihlášky k povinným odvodům, zdravotnímu a sociálnímu pojištění apod. Po případném ukončení pracovního poměru zaměstnance zajistíme zaúčtování veškerých srážek ze mzdy požadovaných klientem, zajistíme jeho řádné odhlášení ze sociálního a zdravotního pojištění atd.

Dále přebíráme veškerou mzdovou agendu. Ta probíhá na základě pravidel předem domluvených s klientem. Jsme tedy schopni v jejím rámci zpracovávat vaše podklady pro benefity a různé druhy osobního ohodnocení od mistrů. Dále do mezd zapracováváme zúčtování služebních cest, provozních záloh a podobně. 

Naší prioritou je bezchybné zpracování mzdové agendy a hlavně včasná výplata mezd našim pracovníkům  tak aby byli spokojeni a odváděli maximální výkon u našich klientů.